در آمد لینکی

در این روش 2۰ درصد از فروش به ازای معرفی هر کاربر که از طریق لینک اختصاصی شما وارد شود و خرید نماید به شما تعلق می یابد .
فقط کافی هست لینک خود را در گروها و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید و یا به دیگران معرفی نمایید :
در صورتیکه دارای عضویت هستید نام کاربر و کلمه عبور خود را وارد نمایید در غیر اینصورت ثبت نام نمایید :